Z archívu
Na tomto místě Vám odhalím čas od času, nějakou zajímavost, či raritu z mé minulosti, na kterou jsem narazil při hledání úplně jiných věcí v mém rozsáhlém archivu...

Nebude to nijak chronologicky, jak mi to přijde pod ruku, tak Vám to předhodím.24.dubna 2oo2 jsem se dostal do ranního vydání německého Bildu. Noc před tím nám totiž hořelo ve strojovně a já byl uprostřed noci probuzen policií se slovy: "hoří vám strojovna, ale požárnící jsou již na cestě". V článku jsem byl pasován na holanďana:)

ZPÁTKY


19. října roku 1981 proběhlo na pražské hvězdárně, na Petříně natáčení úvodního klipu k seriálu Okna vesmíru dokořán. Měl jsem to štěstí být u toho a stát se tak na chvíli televizní hvězdou. Bylo zajímavé se poznat osobně s panem Grygarem. Mých pět vteřin slávy už tedy dávno pominulo. Zde si je ale můžu kdykoliv zopakovat.

ZPÁTKY


V roce 1985, kdy jsem dodělal "učňák" jsem obdržel od vedení dva významné :) dokumenty. Prvním bylo Čestné uznání a titul "VZORNÝ UČEŇ", který mi byl předán samotným ředitelem podniku. To jsem dostal na konci června, když jsme opouštěli učiliště a chystali se k nástupu na půlroční praxi na plavidla. Všimněte si té úžasné fotografie z ústeckého přístavu.

Druhým dokumentem je Pamětní list, který předal ředitel učiliště každému učni, který úspěšně složil závěrečné praktické a teoretické zkoušky v prosinci, protože učební obor byl na tři a půl roku.

A třetím dokumentem je fotografie, která vznikla někdy na přelomu léta a podzimu někde pod Drážďanami, když nás bral do vleku zadokolák, myslím si, že to byly Beskydy, ale tím si už vážně nejsem jistý. Ta postava v černém tričku na špičce MN 11 627, jsem skutečně já. Fotografie byla nakonec použita společně s několika dalšími na podnikovém kalendáři ČSPLO pro rok 1987. Ostatně je to jediná fotka, z mé půlroční praxe na plavidle. Díky mému kamarádovi Robertovi se mi po letech podařilo kalendář znovu získat. Roberte, děkuji Ti.

ZPÁTKY


Tato fotografie pocházející z léta 1978 v lpt. Aritma v Rumburku je důkazem toho, jak dlouho se už znám se svým úhlavním kamarádem Jirkou. Jsme tam oba dva vedle sebe. Zasvěcení vědí, ostatní ať pátrají a hledají...

ZPÁTKY


Toto je nejhistoričtější a nejcennější dokument ze všech historických. Zde můžete vidět, jak jsem v prvním roce svého života prospíval a přibýval, tak dobře se o mě maminka starala...

ZPÁTKY


Na základní škole jsem byl vášnivým sběratelem známek a došlo to až tak daleko, že jsem se stal členem kroužku mladých filatelistů. Dokonce jsem získal i odznak odborné znalosti mladého filatelisty. Počítám, že to bylo někdy v roce 1979...

ZPÁTKY


V srpnu 1981 jsem byl na konci posledního turnusu letního tábora v Rumburku pasován na Správného kluka. Jistě mi to všichni závidíte. Ale když se teď zpětně nad tím zamýšlím, tak to jsem tam už musel být jako praktikant.

ZPÁTKY


Opět jedna zásadní relikvie. Výplatní páska ze srpna 86. Všichni si tuhle "nudli" se závratnou sumou na konci jistě pamatují. Bylo to peklo studovat ta miniaturní políčka a kolonky a zjišťovat, co se v nich skrývá za taje...

ZPÁTKY


6. února 1987 v restauraci Atlantik v Děčíně proběhl maturitní ples. Všimněte si, že jsme měli i jednu maturantku, tak koedukovaný ročník jsme byli. A Hudební soubor s. Jindry byl také jistě kvalitní, ale to si už vážně nepamatuji. Určitě to bylo skvělé hudební těleso...

ZPÁTKY


Čas se odečítá, stále odečítá...